HỌC TIẾNG TRUNG > GIÁO TRÌNH HSK
HSK1-BÀI 5: 这是王老师
Tin đăng ngày: 17/10/2020 - Xem: 760

Bài 1: Chọn phiêm âm tương ứng với chữ Hán được cho:
请选择正确拼音:

1. 你好             A. Nǐ hào            B. Nǐ hǎo              C. Nì hǎo          
2. 忙                  A. Máng             B. Màng               C. Mǎng
3. 不去             A. Bù qù             B. Bù qù               C. Bùqū

Bài 2: Chọn chữ Hán với nghĩa tương ứng:
请连正确越文:
1. 杂志                                                    Tiếng Trung
2. 中文                                                    Cái gì
3. 俄文                                                    Tạm biệt
4. 老师                                                    Thầy giáo
5. 哥哥                                                    Anh trai
6. 什么                                                    Tiếng Nga
7. 再见                                                    Tạp chí
8. 公园                                                    Công viên
 
 
Bài 3: Chọn đáp án phù hợp:
          请选择正确答案:
1.你妈妈去银行吗?
     a. 她很忙                 b. 她不去她                             c. 不太好              d.很难

2.你忙吗?
     a.很忙                        b.你好                  c.很难                   d.不太难

3.今天星期五,明天星期几?
     a. 今天星期六           b. 昨天星期六      c.明天星期六       d.明天星期四
 
Bài 4: Điền từ cho sẵn  “不太忙” , “对”, “谁的杂志”, “什么书”  vào đoạn hội thoại sau:
请正确填空:

1. A:这是...................?                                                   2.  A:他是你弟弟吗?
    B:这是中文书。                                                               B:...........他是我弟弟
    A:这是..............?                                                             A:他忙吗
    B:王老师的杂志                                                               B:..................
  
Bài 5: Dịch sang tiếng Việt:
         请翻成越文:

1. 我爸爸不喝茶。………………………………………………………………………….
2. 我工作很忙。    ………………………………………………………………………….
3. 他妈妈很好。    ………………………………………………………………………….
4. 星期天我妈妈不去工作。…………………………………………………………….....
5. 他不是我老师,他是我爸爸………………………………………………………….....
6. 你爸爸妈妈身体好吗?…………………………………………………..……………...
7. 这是我弟妹。…………………………………………………………………..………...
8. 我请老师喝茶。......................................................................................................
9. 我老师今天不去学校,他去银行取钱.....................................................................
10.明天是星期天,我不去学校。………………………………………………………....

 

<< Học Tiếng Trung >>
 
 
 
 
TRUNG TÂM TIẾNG TRUNG THÀNH VINH
Địa chỉ: TT01 Tòa nhà Vinaconex 9B Đại Lộ Lênin TP Vinh Nghệ An
Điện thoại: 0963.253.698  -  0976.291.345
Email: [email protected]
Website: https://tiengtrungthanhvinh.com/
Design by TVC Media
Chat ngay

0963253698